Energiayhtiö Gasum

Uusiutuvan energian edelläkävijäksi?

Yhdessä teemme ratkaisuja puhtaamman huomisen puolesta. Tutustu inspiroiviin esimerkkeihin asiakkaistamme!

Lue lisää
Content image

Niemi valitsi biokaasun

Niemi Palvelut Oy käynnisti keväällä 2016 yhteistyön Gasumin kanssa biokaasulla toimivien autojen käyttämisestä muuttopalveluissa. Nyt biokaasuautot tunnistaa vihreästä biokaasumerkistä.

Lue lisää
24.11.2016

Uudesta energia- ja ilmastostrategiasta tukea puhtaille kaasuratkaisuille – biokaasun rooli Suomen energiajärjestelmässä kasvaa

Tänään julkistettu kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa, että monipuolinen kaasu on mukana kunnianhimoisten energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Strategian mukaan biokaasun tuotanto ja käyttö kasvavat merkittävästi lähivuosina, ja jatkossa biokaasulla on entistä keskeisempi rooli liikenteen polttoaineena.

Uusi kansallinen energia- ja ilmastostrategia antaa suuntaviivat Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden sekä EU-velvoitteiden saavuttamiseen. Gasum on tyytyväinen siihen, että strategia tunnustaa kaasun tärkeän roolin siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Energia- ja ilmastostrategian mukaan päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin. Tavoitteeseen päästään kasvattamalla muun muassa biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Strategia linjaa, että tulevaisuudessa biokaasun ympärille kehittyy kasvavaa suomalaista liiketoimintaa. Linjaus vahvistaa Gasumin keskeistä tavoitetta kehittää pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja biokaasumarkkinaa.

Vähintään 50 000 kaasuautoa 2030 mennessä

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa kiinnitetään huomiota biokaasun tärkeään rooliin liikenteen päästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa, mikä parantaa liikennejärjestelmän energiatehokkuutta sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Gasum on sitoutunut kaasutankkausasemaverkoston kehittämiseen, ja yhtiö rakentaa 35 uutta tankkausasemaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Strategia huomioi biokaasun mahdollisuudet tulevaisuudessa myös meriliikenteessä, jossa kiristyvät rikki- ja typpirajoitukset ohjaavat kohti ympäristöystävällisiä polttoaineita. Nesteytetty maakaasu LNG tarjoaa jo nyt merkittävät päästövähennykset ja se täyttää myös kaikki lähivuosina voimaantulevat meriliikenteen päästörajoitukset. LNG-infrastruktuuri ja LNG-käyttöiset alukset mahdollistavat uusiutuvaan nesteytetyn biokaasun käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja

Kaasulla voidaan vähentää kivihiilen käyttöä

Energia- ja ilmastostrategia nostaa esiin kaasun merkityksen erityisesti siirtymäkaudella kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Strategiassa linjataan, että kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Nopea ja kustannustehokas tapa vähentää kivihiilen käyttöä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa ilman lisäinvestointeja on korvata kivihiilen käyttöä maakaasulla. Maakaasu mahdollistaa jopa 40 prosentin hiilidioksidipäästövähennykset kivihiileen verrattuna.

Kuten strategia toteaa, kaasuinfrastruktuurin hyödyntäminen ja ylläpito kantaa myös siirtymäkauden yli, sillä sekä biokaasu että tulevaisuudessa myös synteettinen kaasu voivat hyödyntää samaa kaasuverkostoa. Pitkällä aikavälillä kaasuverkkoa voidaan hyödyntää myös uusiutuvan sähkön varastoinnissa niin sanotun power-to-gas -ratkaisun avulla.


Lisätietoja:

Juha Ala-Huikku, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Gasum
puh. 020 44 78671
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 628
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Lue lisää
22.11.2016

Friisilän tankkausasema on suljettuna 28.11. – 5.12.2016 välisenä aikana

Gasumin Friisilän kaasutankkausaseman lähellä todettiin syyskuun alkupuolella rakennustöiden aiheuttama maansiirtymä. Turvallisuuden takaamiseksi joudumme jatkamaan tankkausasemalle kulkevan kaasuputken kunnon tarkistamista ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Tämän johdosta Friisilän tankkausasema ei ole käytössä 28.11. – 5.12. välisenä aikana.

Pahoittelemme tulevasta käyttökatkoksesta aiheutuvaa häiriötä. Vermon tankkausasema palvelee kaasuautoilijoita normaalisti. Katso lähimmät tankkausasemasi.

Gasumin Asiakaspalvelu
puh. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.fi

Lue lisää
18.11.2016

Soilfood ja Gasum aloittavat yhteistyön kierrätyslannoitteiden valmistuksessa Oulun biokaasulaitoksen yhteydessä

Soilfood ja Gasum aloittavat yhteistyön kierrätyslannoitteiden valmistuksessa Oulun biokaasulaitoksen yhteydessä. Soilfood jalostaa biokaasun tuotannon mädätysjäännöksestä kierrätyslannoitteita maatalouteen.

Kierrätyslannoitus tarjotaan viljelijöille maan ja kasvin tarpeiden mukaisesti kokonaispalveluna, levitettynä peltoon asti. Ravinnelietteellä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettavia kemiallisia lannoitteita. “Soilfoodin lannoitteilla ja maanparannusaineilla voidaan parantaa maan kasvukuntoa ja viljelyn kannattavuutta pitkäjänteisesti samalla vähentäen päästöjä ja sitoen hiiltä maaperään. Maaperän hoitaminen on viljelijän kannattavin investointi”, toteaa Soilfood oy:n perustajajäsen Saara Kankaanrinta.

“Pystymme takaamaan tuotteelle kemiallisia lannoitteita edullisemman hehtaarihinnan”, lupaa Soilfood oy:n toimitusjohtaja Eljas Jokinen. “Koska olemme kierrätysalalla, meille laatu on ensisijaisen tärkeää”, hän jatkaa. Kierrätyslannoitteet on tuotettu lannoitevalmistelain mukaisesti, ja omavalvonnalla seurataan niiden hygieenisyyttä, puhtautta ja tuoteturvallisuutta.

”Mädätysjäännösten lannoitekäytön yhteistyön laajentaminen Ouluun on osa keväällä 2016 hyvin alkanutta Gasumin ja Soilfoodin kumppanuutta”, toteaa Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi. ”Strategiamme mukaisesti keskitymme Gasumilla biokaasuun sekä energiaan ja teemme lannoitteisiin liittyvää toimintaa yhteistyökumppaneidemme kanssa.”

Liminkalainen Kuljetusliike Syrjäpalo Oy jatkaa tuotteen kuljetuksia, ja levityksestä huolehtivat paikalliset urakoitsijat. Mädätyksessä syntyvät kaasut on tuotteesta otettu talteen jo biokaasulaitoksella, joten lopputulos muistuttaa tuoksultaan valmista puutarhakompostia.

Gasumin Oulun biokaasulaitoksen laajennus valmistuessa ensi kesänä ravinnelietteen tuotantomäärät kasvavat 48 000 tonniin. Määrä riittää lannoittamaan 2 000 hehtaaria peltoa.

Toiminnan laajentuessa Pohjois-Pohjanmaalle Soilfood etsii alueelle maatalouden tuntevaa myyjää.

Lisätietoja antavat:

Ari Suomilammi, tuotantojohtaja, Gasum oy
p. 0400 65 33 51, etunimi.sukunimi(a)gasumfi

Eljas Jokinen, toimitusjohtaja, Soilfood Oy
p. 040 703 1442, etunimi.sukunimi(a)soilfood.fi
www.soilfood.fi

Soilfood oy on kierrätysravinneyhtiö, joka jalostaa teollisuuden sivuvirtoja orgaanisiksi lannoitteiksi ja maanparannustuotteiksi. Soilfoodissa vaikuttavat Ilkka Herlin, Juuso Joona, Eljas Jokinen, Saara Kankaanrinta, Heikki Sirviö sekä Juha Tilkanen.

Lue lisää

Ravintola Bryggerin jäteongelma ratkesi biokaasun avulla

Tiesitkö, että Gasum on Suomen johtava biohajoavien jakeiden käsittelijä? Paikallisen biokaasulaitosverkostomme ansiosta palvelemme joustavasti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tutustu ja kysy tarjousta. 

Lue lisää